(Chủ sở hữu và các giao dịch)

GIAO DỊCH TRONG BINANCE DEX:

Sau 6 tháng ra mắt, tổng cộng 265411 địa chỉ đã được đăng ký và tổng cộng 17.567.992 giao dịch được thực hiện. Hiện nó có hơn 60 tài sản kỹ thuật số với khối lượng giao dịch 2,8 triệu đô la trong 24 giờ qua và có các cặp giao dịch bằng BNB, BTC và USD.

Tài sản giao dịch có số lượng giao dịch nhiều nhất và số lượng chủ sở hữu nhiều nhất như sau-

Dữ liệu kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2019, Nguồn: Binance DEX, Binance Chain explorer, CoinMarketCap.

Bằng cách nghiên cứu 10 tài sản hàng đầu (theo giao dịch và chủ sở hữu), hầu hết các tài sản hàng đầu trong danh sách đều có Binance DEX là ưu đãi niêm yết đầu tiên của họ. Các dự án này bao gồm — Raven, Pivot, Contentos, Chiliz, v.v. và những người khác có danh sách trước đó, đã được giao dịch trong số ít (1 hoặc 2) các sàn giao dịch nhỏ.

Một tài sản cụ thể, Harmony là một thành viên bất ngờ trong danh sách cho rằng đó là một dự án khởi động Binance vào tháng 6 và cùng được liệt kê trong cả Binance CEX và DEX. Mặc dù được liệt kê trong CEX, các bảng xếp hạng cho thấy Harmony rất phổ biến đối với người dùng DEX trong một khoảng thời gian khá dài.

Bằng cách so sánh các chủ sở hữu và giao dịch với nhau, Harmony lại một lần nữa chiến thắng, rất ít tài sản giao dịch trong Binance DEX có cả chủ sở hữu cũng như giao dịch chiếm hơn 75 phần trăm. (Để thể hiện đồ họa của tất cả các tài sản được phân tích, hãy kiểm tra ngay here1here2).

Để biết thêm về Harmony, mời đọc ở đây.

Chỉ những tài sản có cả chủ sở hữu và giao dịch được tính trên 75%-

Contentos

Meet.One

Harmony

WaykiChain

Contentos thì không có gì ngạc nhiên khi họ có một cộng đồng lớn mạnh và hoạt động hàng ngày trong ứng dụng của họ (ví dụ như đăng ký hàng ngày), người dùng đã được thưởng bằng token COS. Contentos dApp CTV.TV cũng có lượng người dùng cao nhất trong số tất cả các dApps, dẫn đầu với 6000 và nhiều hơn lượt hoạt động người dùng trung bình hàng ngày. Để biết thêm về Contentos, mời đọc ở đây.

Phần trăm thứ 75 biểu thị điều gì — Nói một cách đơn giản, các tài sản trên giá trị này biểu thị rằng chúng đã thể hiện tốt hơn 75% tài sản giao dịch.

Có bao nhiêu tài sản đã được nghiên cứu — Tổng cộng 75 tài sản được liệt kê trong Binance DEX đã được so sánh và thu hẹp hơn nữa với điều kiện khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua phải cao hơn 1.000 đô la.

Lưu ý, chỉ việc xếp hạng đầu trong thứ hạng 75 phần trăm không có nghĩa là 4 tài sản này hoạt động tốt hơn các tài sản khác. Chúng chỉ cho thấy mức độ quan tâm cao giữa các nhà giao dịch.

CƠ HỘI

Trong một số liệu thống kê giới thiệu khác, cặp giao dịch Harmony — BNB trong Binace DEX có khối lượng giao dịch 1.300 đô la trong 24 giờ và trong số 4471 chủ sở hữu, hơn 35% chủ sở hữu có token Harmony vượt quá giới hạn giao dịch tối thiểu trong DEX. Tuy nhiên, nếu hợp đồng tiếp thị phù hợp được khởi động, nó có thể kích hoạt lãi suất cao một lần nữa và tạo ra động lực tăng trưởng của giao dịch Harmony trong Binance DEX và có khả năng tạo ra hiệu ứng domino trên các sàn giao dịch khác.

Xem hình ảnh đầy đủ ở here1here2.

Lưu ý quan trọng: các phần tử ngoại lệ tột bực đã bị xóa để có thể biểu diễn đồ họa tốt hơn trong biểu đồ trên. Datapoint đã bị xóa — COTI do khối lượng giao dịch 24 giờ cực cao. Các phần tử ngoại lệ trong nghiên cứu này không có nghĩa là nó xấu hay tốt.

Nói về khối lượng giao dịch, nếu kết hợp cùng với số liệu thống kê về giao dịch và chủ sở hữu, nghiên cứu chỉ ra còn một vài cơ hội nữa. Nếu các dự án có thể nhắm mục tiêu chiến lược vào các nhà giao dịch với đề xuất giá trị mới trong Binance DEX, nó có thể thu hút nhiều giao dịch hơn và tạo đà tăng trưởng.

Các dự án này bao gồm — (Kiểm tra sự biểu diễn trực quan của tất cả các tài sản được phân tích ở đây)

1. Aergo

2. Coti

3. Defi

4. Hyperion

5. Fusion

Dựa trên số lượng giao dịch và khối lượng giao dịch cao với các tài khoản BNB nắm giữ tài sản bị hạn chế (nguồn cung hạn chế trong Binance DEX), một tác nhân trong các nhà giao dịch có thể tạo ra cơn sốt đối với các tài sản này và có thể tạo ra sự kỳ vọng tăng giá.

Ví dụ, nếu chúng ta xem xét danh sách hiện tại của Aergo, Binance DEX nằm trong số 5 sàn giao dịch hàng đầu có khối lượng giao dịch cao. Một sự chuyển động tăng lên trong Binance DEX có thể kích hoạt hiệu ứng domino trong các sàn giao dịch khác và đẩy giá lên cao.

Tôi xin bạn, xin hãy vui lòng đọc điều này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào >> Điều này không có nghĩa cặp tài sản tại thời điểm này là một đề xuất đầu tư nhưng chỉ có thể là một khoản mua tiềm năng nếu nhóm dự án nhắm mục tiêu chiến lược tiếp thị phù hợp trong Binance DEX.